Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 2014

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

„Nie-widoki. O pejzażu współcześnie”

8. Wystawa kuratorska "Bielskiej Jesieni"

3 października - 16 listopada 2014 roku.

kurator – Jolanta Ciesielska

 

Udział biorą:

Rafał Borcz, Józef Czerniawski, Aleksandra Gieraga, Krzysztof Gruse, Dora Hara, Mirosław Koprowski, Piotr C. Kowalski, Aleksander Kozera, Elżbieta Kozera, Roman Lipski, Mariusz Mielęcki, Robert Motelski, Bartłomiej Otocki, Anna Reinert, Aleksander Ryszka, Artur Trojanowski, Mariusz M-city Waras.

 

„Strach przed pospolitością i codziennością, ucieczka w światy wyśnione, choć formalnie zorganizowane” – jak powiedział Witkacy – zawsze motywowało artystów do podejmowania kolejnych prób interpretacji otaczającego świata, tworzenia jego widoków, przefiltrowanych przez indywidualne spojrzenie, wrażliwość, wyobraźnię. Wziąć w posiadanie świat, oznaczało stworzenie jego wizji, takiego widoku rzeczy, by ów opowiadał nie tylko o jego składowych, ale przede wszystkim o tym, który go stwarza, o samym artyście.

A zatem nie „zwykła”, odtwórcza reprezentacja rzeczy, nie widoki konkretnych miejsc, lecz ich aura oraz sposób zaistnienia wyselekcjonowanych przez artystów składowych tego pejzażu, były powodem mojego zajęcia się tematem bardzo rzadko podejmowanym przez dzisiejszych kuratorów wystaw, jakim jest pejzaż współczesny i jego interpretacja.

Idealizm i realizm, postindustrialna utopia, surrealistyczne kompozycje, symboliczne i metafizyczne odniesienia, geometryczne rytmy, abstrahowanie od natury lub szukanie w jej kształtach wzorców idealnego piękna – tak różne estetyki i postawy interpretacyjne pragnęłam zaprezentować na wystawie, do której zaprosiłam najznamienitszych artystów wszystkich pokoleń.                                                                                                                                                                                                           Jolanta Ciesielska

 

 

 

Wystawa kuratorska „Bielskiej Jesieni” w 2014 roku zorganizowana została bez konkursu. Przygotowanie koncepcji wystawy zostało powierzone Jolancie Ciesielskiej, doświadczonej kuratorce pracującej jako freelancer, związanej od wielu lat współpracą z Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej. Absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dyplom w 1985 roku), autorka licznych tekstów krytycznych z dziedziny sztuki współczesnej, kuratorka wielu wystaw, charakteryzuje się  ogromną wiedzą na temat współczesnego malarstwa polskiego, które zna z autopsji, szerokich badań i osobistych kontaktów z artystami.

Pomysł tzw. wystaw kuratorskich „Bielskiej Jesieni” narodził się podczas paneli dyskusyjnych, towarzyszących otwarciom wystaw Konkursu Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień”. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku; autorką koncepcji i realizacji wystawy „Pomiędzy estetyką a metafizyką” była Bożena Czubak, wybrana w drodze konkursu. Dwa lata później do realizacji wystawy „Zawody malarskie” został zaproszony – już bez konkursu – Adam Szymczyk. Kolejne edycje odbywały się w różny sposób, poprzez konkurs lub bez niego. Obecna edycja organizowana jest po raz ósmy.

Jolanta Ciesielska zaproponowała wystawę pt. „Nie-widoki. O pejzażu współcześnie”, która jest wynikiem jej długoletnich badań, dotyczących tego niemal wypartego ze sztuki współczesnej motywu, jakim jest pejzaż. Jednak proponuje odmienne od tradycyjnych spojrzenie. Jak mówi sama kuratorka: „Szeroko rozumiane pojęcie krajobrazu poza nowoczesnymi odzwierciedleniami pejzażu sensualnego, zaobserwowanego, poszerzone zostaje o pojęcie pejzażu metafizycznego, pejzażu surrealnego, pejzażu-rekonstrukcji, pejzażu cielesnego”.

Wystawa zaprezentowana w mieście, gdzie przez ponad 20 lat, w latach 1960–1980, królował pejzaż w wykonaniu artystów Grupy Beskid – co nie pozostało bez wpływu na miejscowe środowisko plastyczne – miała stać się ciekawą konfrontacją z tradycją realistycznego obrazowania pejzażowego. Tym samym projekt ten był kolejnym etapem dopełniającym obraz autorskich odczytań współczesnego malarstwa w Polsce, jakim stał się cykl kuratorski „Bielskiej Jesieni”.

 

 

Jolanta Ciesielska

 

Ur. w 1961 r w Łodzi. Studia z historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła w latach 1980-85.Krytyk i historyk sztuki, kurator wystaw. W latach 80.współpracowała z galerią Labirynt w Lublinie, prowadziła galerię Stodoła w Warszawie, następnie Galerię Promocji w Teatrze Studyjnym w Łodzi, galerię ZPAP na Mazowieckiej w Warszawie. W latach 90. współpracowała jako krytyk z pismami Obieg, Exit, Gazeta malarzy i poetów, Magazyn Artystyczny, Format, Kwartalnik Artystyczny. Pracowała w Muzeum Sztuki w Łodzi, w dziale fotografii i mediów. Kuratorowała wystawom „Sztuka kobiet”, „Między naturą a kulturą”, ”Coś z niczego” (II MBS w Łodzi), ”Republika bananowa. Sztuka polska lat 80.”, „Mit i melancholia” oraz kilkudziesięciu wystawom indywidualnym.

 

 

Artyści:

Rafał Borcz, Kraków

Urodzony w 1973 roku w Łańcucie. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1994–1999). Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i rzeźbą. Laureat licznych konkursów malarskich. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i ponad 50 zbiorowych.

Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP.

 

 

Józef Czerniawski, Sopot

Urodzony w 1954 roku w Myśliborzu. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1973–1977). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Współzałożyciel multimedialnej grupy COX oraz Stowarzyszenia Integracji Kultury i Sztuki „Jeden Świat” w Sopocie. Kierownik Katedry Rysunku i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

 

Aleksandra Gieraga, Ozorków

Urodzona w 1968 roku w Ozorkowie. Studia na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1988–1992). Dyplom w Pracowni Malarstwa i Rysunku u prof. Romany Hałat. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, buduje obiekty przestrzenne. Od 2001 roku realizuje koncepcję „Obrazu otwartego”. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku NA Wydziale Sztuk Wizualnych łódzkiej ASP.

 

 

Krzysztof Gruse, Bochum, Niemcy

Urodzony w 1957 roku w Bydgoszczy. Uprawia malarstwo, rysunek, sztukę wideo, performans. Autor czterech tomików poetyckich. Od 1992 roku, wraz ze Zbigniewem Zielińskim i Stanisławem Stasiulewiczem, działa w grupie artystycznej Szkoła Bydgoska. Twórca koncepcji kultury „Teoria Średniości”. Współzałożyciel międzynarodowego stowarzyszenia artystów Freies Kunst Territorium działającego w Niemczech. Mieszka i pracuje w Bochum.

 

 

Dora Hara, Warszawa

Urodzona w 1969 roku w Gdyni. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni- Orłowie. Dyplom z tkaniny w pracowni prof. Wojciecha Sadleya, w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, malarstwem na jedwabiu, sztuką performans, instalacją malarską. Profesor dr hab. SAN prowadzi pracownię malarstwa, kierownik Katedry Sztuki i Multimediów w Społecznej Akademii Nauk. Brała udział w wielu prestiżowych międzynarodowych wystawach, m.in. w Meksyku, Tokio, Fukushimie, Como, Wenecji, Urugwaju, Łodzi, Nantong i Zhengzhou-Chiny. Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

 

Mirosław Koprowski, Łódź

Urodzony w 1974 roku w Łodzi. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru (1998–2002) oraz na Wydziale Grafiki i Malarstwa (2002–2005); dyplom z malarstwa i rzeźby (2005). Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, papieru czerpanego i rzeźby. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Janusza Antoszczyka w Katedrze Komunikacji Wizualnej  na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Gitarzysta, współzałożyciel zespołu Polytheria. Od 1997 roku uprawia wspinaczkę górską, głównie w Tatrach; jest współautorem kilku nowych dróg i kombinacji wspinaczkowych w Tatrach polskich i słowackich.

 

 

Piotr C. Kowalski Poznań

Urodzony w 1951 roku w Mieszkowie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1973–1978). Profesor zwyczajny. Obecnie prowadzi X Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat realizuje obrazy bezpośrednio w naturze. Do ich wykonania wykorzystuje nie tylko farby lecz także siły przyrody, wiatr, deszcz, kurz, dym, owoce. Od 2004 roku wspólnie z Joanną Janiak realizuje cykle Megabajty malowania i Obrazy mroźne.

Prace w kolekcjach m.in.: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Drents Museum Assen, Holandia; Kolekcja Giovanna Scapucci Viterbo, Włochy; Galeria Miejska Arsenał, Poznań; Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Regionalna Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

 

Elżbieta Kozera, Gródków k. Będzina

Urodzona w 1976 roku w Katowicach. Studia na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Filia w Katowicach. Dyplom z projektowania graficznego w pracowni prof. Mariana Oslisly oraz z malarstwa w pracowni prof. Jacka Rykały (2001). W latach 2001–2004 maluje pejzaże techniką olejną, od 2005 techniką temperową. Autorka 12 wystaw indywidualnych, brała udział w około 30 wystawach zbiorowych.

 

 

Aleksander Kozera, Gródków k. Będzina

Urodzony w 1976 roku w Katowicach. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach ze specjalizacją witraż. Studia na Wydziale Grafiki w katowickiej Filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku Malarstwo w pracowni prof. Jacka Rykały, gdzie uzyskał dyplom (2002) oraz doktorat (2010). Obecnie pracuje jako asystent w tejże pracowni. Znany jako malarz struktury jurajskich pejzaży w porze roztopów, zimowych stosów drewna, gałęzi. Od kilku lat pod wpływem fascynacji estetyką zniszczonych polichromii oraz witraży oglądanych od zewnątrz, maluje kompozycje na temat świąt, odpustów, procesji w swojej rodzinnej parafii w Grodźcu. Autor 13 wystaw indywidualnych, uczestnik 21 wystaw zbiorowych; laureat III nagrody na 39. Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień 2003”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.

 

 

Roman Lipski, Berlin/Niemcy

Urodzony w 1969 roku w Nowym Dworze Gdańskim .Od 1989 roku mieszka i pracuje w Berlinie. Malarz samouk. Obecnie jest najbardziej znanym artystą polskim zamieszkałym w Niemczech.

Prace malarskie Romana Lipskiego znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i galeriach, m.in. w kolekcji sztuki nowoczesnej Hamburger Bahnhof, należącej do Ericha Marxa, w kolekcjach Volkera Schlöndorffa, Brigit Ostermeier, Friedricha von Moltke, Piotra Hammera, a także w kolekcjach polskich: Galerii Atlas Sztuki, Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie.

 

 

Mariusz Mielęcki, Popielówek k. Jeleniej Góry

Urodzony w 1956 roku w Gdyni. Absolwent Liceum Plastycznego w Gdyni.

Autor obrazów i rzeźbiarsko-malarskich kompozycji przestrzennych. Od 1992 roku związany z Teatrem Cinema w Michałowicach. Prace wystawiał w Niemczech i Holandii. Pierwszą wystawę w Polsce zaprezentował w 2003 roku. Do jego najbardziej znanych dzieł należy cykl obrazów „Gotyckie sny“. Obecnie tworzy cykle „Rodzina polska” i „Zabawy świętych” o tematyce ludowo-sakralnej .Od 2008 roku, wraz z żoną Agnieszką Topolnicką-Mielęcką, mieszka w Popielówku. Tutaj stworzyli autorską galerię. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

 

Robert Motelski, Otrębusy k. Warszawy

Urodzony w 1977 roku w Warszawie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1997). W 2002 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, dyplom pod kierunkiem profesor Barbary Szubińskiej. Wcześniej studiował w pracowniach profesorów Antoniego Fałata, Andrzeja Sadowskiego i Ewy Pełki. Stypendysta

Funduszu Promocji Twórczości z Ministerstwa Kultury i Sztuki (2004), stypendium ,,Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury (2008). Jego zainteresowania artystyczne skupiają się na studiowaniu pejzażu i nowatorskim sposobie jego prezentacji. Brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

 

 

Bartłomiej Otocki, Szczecin

Urodzony w 1978 roku w Łodzi. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); doktorat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2011), habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2014).
W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 roku profesor nadzwyczajny.

 

 

Anna Reinert, Sopot

Urodzona w 1979 roku. Studia na Wydziale malarstwa i rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa i Grafiki prof. Macieja Świeszewskiego (2004). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, filozofią sztuki. Autorka ponad 20 wystaw indywidualnych.

 

 

Aleksander Ryszka, Konstancin-Jeziorna, k. Piaseczna

Urodzony w 1983 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2007). Laureat stypendium ,,Młoda Polska” (2010); w 2011 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Powiatu Piaseczyńskiego. Od 2012 roku prowadzi pracownię malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych w Przystanku Kultura w Piasecznie.

 

 

Artur Trojanowski, Lanckorona

Urodzony w 1968 roku w Łodzi. Studia na Wydziale Edukacji Wizualnej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1988–1993); dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Tomasza Chojnackiego (1993 ).

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, realizacjami wideo oraz działaniami w przestrzeni miejskiej. Założyciel jednoosobowej grupy interwencyjnej „Art. Spożywcze”.

 

 

Mariusz M-city Waras, Gdynia

Urodzony w 1978 roku w Gdyni. Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku .Obecnie asystent w pracowni malarstwa prof. Jerzego Ostrogórskiego. Zajmuje się street artem, projektowaniem graficznym, sztuką szablonu. Uczestnik wielu festiwali ulicznych m.in. w Londynie, Tokio, Nowym Yorku, Mediolanie, Sao Paulo, Pradze, Wilnie, Moskwie. Autor ponad 60 monumentalnych realizacji ściennych na całym świecie. Założyciel strony internetowej M-city prezentującej sztukę street art.

 

 

W dniu otwarcia wystawy odbyło sie także

oprowadzanie kuratorskie 

oraz koncert Oli Bilińskiej, wokalistki, autorki piosenek, multiinstrumentalistki

„Babadag” – Ola Bilińska solo.

 

Patronat medialny:

logotypy: Artinfo.pl, Artluk, Exit, Format, Gazeta Wyborcza, Obieg, O.pl