Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 2010

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

2010


6. WYSTAWA KURATORSKA "Bielskiej Jesieni" - "50 obrazów"

Kurator – Agata Smalcerz

18 listopada – 31 grudnia 2010

Galeria Bielska BWA

W ciągu półwiecza w Galerii Bielskiej BWA prezentowanych było wielu znakomitych artystów, polskich i zagranicznych, na wystawach indywidualnych i zbiorowych, jednorazowo lub wielokrotnie. Ich obecność w Bielsku-Białej w jakiś sposób wpłynęła na myślenie, percepcję czy rozumienie sztuki przez widzów, ale także miejscowych artystów. Przywołanie najważniejszych obrazów z minionego półwiecza, które były już w Galerii Bielskiej BWA kiedyś pokazywane, miało stać się okazją nie tylko do przypomnienia dorobku galerii, ale także dyskusji i badań nad rolą sztuki w rozwoju społeczeństwa.

W wystawie uczestniczyły prace 50 artystów, pochodzące ze zbiorów Galerii Bielskiej BWA.:

Getulio Alvianiego, Ignacego Bieńka, Edwarda Biszorskiego, Rafała Borcza, Urszuli Broll, Andrzeja Cisowskiego, Waldemara Dudy, Teodora Durskiego, Jana Dziaczkowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Andrzeja Gilmana, Teresy Gołdy-Sowickiej, Krzysztofa Grusego, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Pawła Hajncla, Józefa Hołarda, Bartłomieja Jarmolińskiego, Pawła Jarodzkiego, Michała Klisia, Krzysztofa Kokoryna, Barbary Konopki, Bogdana Konopki, Kazimierza Kopczyńskiego, Tadeusza Króla, Daniela Krysty, Wojciecha Kubiaka i Lidii Krawczyk, Kamila Kuskowskiego, Stanisława Kuskowskiego, Wojciecha Ledera, Łodzi Kaliskiej, Małgorzaty Markiewicz, Pawła Matyszewskiego, Tadeusza Moskały, Teresy Murak, Natalii LL, Zdzisława Nitki, Pauliny Poczętej, Sławomira Rumiaka, Wilhelma Sasnala, Jadwigi Smykowskiej, Joanny Stańko, Andrzeja Szewczyka, Teresy Sztwiertni, Jerzego Truszkowskiego, Andrzeja Urbanowicza, Antoniego Wajdy, Pawła Warchoła, Kazimierza Wilczyńskiego, Krzysztofa Zarębskiego i Karoliny Zdunek.

 

Agata Smalcerz, historyk sztuki, kurator, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1988). Z Galerią Bielską BWA związana od 1992 roku – początkowo jako kurator programowy, a od 2003 roku jako dyrektor. Zajmuje się kuratorstwem wystaw w Galerii Bielskiej BWA, a także poza nią. Publikuje teksty o sztuce w pismach artystycznych i katalogach; prowadzi autorskie wykłady z historii sztuki.

 

WYDAWNICTWO

Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Album prezentujący wybrane prace z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Publikacja w polsko-angielskiej wersji zawiera wstępy: Agaty Smalcerz, Grażyny Cybulskiej i Keitha Shortley. Zostało w niej zaprezentowanych 100 artystów oraz reprodukcje ich prac znajdujące się w kolekcji Galerii Bielskiej BWA, z inwentaryzatorskim opisem wraz z wyszczególnioną historią ich ekspozycji oraz bogatym opracowaniem not biograficznych autorów prac.

Redakcja i opracowanie katalogu: Grażyna Cybulska. Tłumaczenie: Jarosław Fejdych, Piotr Rzepisko, Arkadiusz Belczyk. Redakcja tekstów angielskich: Keith Shortley, John Hills. Zdjęcia katalogowe: Krzysztof Morcinek. Projekt graficzny: Krzysztof Morcinek. Skład i łamanie: Krzysztof Morcinek, Janusz Legoń. Druk: Dimograf, Bielsko-Biała 2011. Wydawnictwo 266-stronicowe w twardej oprawie. ISBN 978-83-87984-63-2. Format: 30,1 x 23,8 cm. Nakład: 1000 egzemplarzy. Dodruk: 100 egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży, sfinansowanych przez Galerię.

1000 egzemplarzy katalogu zostało wydanych w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", realizowanego przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011 we współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Oslo Teknopol, współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy i Gminę Bielsko-Biała.