Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 2008

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

2008

 

5. WYSTAWA KURATORSKA "Bielskiej Jesieni" Iluzja jako źródło cierpień

Kurator Agnieszka Żechowska

Galeria Bielska BWA

Wystawa podejmuje refleksję nad obrazem, którego znaczenia, sensy uległy rozszerzeniu ze względu na rozwój nowych technologii i rzeczywistości wirtualnej. Granice obrazu i granice rzeczywistości nie są już czytelne. Rzeczywistość ginie w kolejnych odbiciach, refleksach. Obrazy uwodzą i kierują nas ku innemu porządkowi niż porządek logiczny. Obrazy wciągają nas w grę, w której stawką jest cierpienie. Artyści zaprezentowali dzieła badające przestrzeń iluzji i granice obrazu, w którym poszukujemy własnego odbicia. Na wystawie zostały zaprezentowane obrazy malarskie, projekcje wideo i obiekty przestrzenne. Jedna z realizacji wykonana podczas tej wystawy na południowej fasadzie galerii, mural „To tłum” Grupy Twożywo, jest w dalszym ciągu udostępniona do oglądania.

 

W wystawie wzięli udział: Agata Bogacka, Karolina Breguła, Dorota Buczkowska, Aleksandra Buczkowska, Tomasz Kozak, Robert Kuśmirowski, Alicja Łukasiak, Robert Maciejuk, Aleksandra Polisiewicz, Zbigniew Rogalski, Twożywo (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).

 

***

Intencją wystawy jest próba ukazania granicy pomiędzy iluzją a rzeczywistością oraz próba zastanowienia się nad konsekwencjami jakie wynikają z tego czego nam brakuje. W rzeczywistości
i czego brakuje w iluzji. Każdej z tych przestrzeni (rzeczywistej i iluzyjnej) doświadczamy jakiegoś niedostatku, braku. W codziennym życiu rzadko jest tak, że czujemy się całkowicie szczęśliwi –  stykamy się z różnymi emocjami, pragniemy....

 

W konfrontacji z rzeczywistością z doświadczeniem braku pełni, poszukujemy "kompensacji" w wyobraźni, w snach, marzeniach, pociąga nas świat iluzji. jednak w świecie iluzji także i może bardziej boleśnie konfrontujemy się z doświadczeniem braku (rzeczywistości) braku trzeciego wymiaru – głębi. Iluzja od najwcześniejszych czasów była podstawowym elementem malarstwa
(od starożytności po współczesność). Dążono do jak najwierniejszego naśladowania rzeczywistości, odwzorowywania zarówno okrucieństwa jak też marzenia o świecie idealnym. W obrazie zawsze starano się o namalowanie samej iluzji, która byłaby podobna do rzeczywistości i która uwodziłaby nas swoją formą "oszustwem", zmyleniem zmysłów. Uwodzi nas ten obraz, w którym odnajdujemy podobieństwo do samych siebie (tak jak właśnie odbicie uwiodło Narcyza, doprowadzając go do śmierci). Nasze marzenia, fantazje, nasze pragnienia nie są zawsze tylko szlachetne, bywają one groźne i okrutne. W sztuce możemy je sublimować, czynić niegroźnymi – bezpiecznymi, chociaż jednocześnie pragniemy by były one jak najbardziej rzeczywiste i realne. Malarstwo zawsze operowało złudzeniem, oddziaływało na wyobraźnię, ale gdy tylko stało się możliwe tworzenie obrazów bardziej wiernie i realistycznie odzwierciedlających świat rzeczywisty, nie omieszkano korzystać z nowych form tworzenia  obrazów. Fotografia i wideo umożliwiły zacieranie granic pomiędzy iluzją a rzeczywistością. Ciągle jednak brakuje jakiegoś wymiaru i ten brak jest źródłem cierpienia.

 

Na wystawie możemy obejrzeć dzieła 10 artystów i jednej grupy artystycznej (Twożywo). Zaproszeni artyści prezentują dzieła wykorzystujące różne media. Są wśród nich obrazy malarskie obrazy wideo, fotografie, fotogramy, mural na fasadzie galerii.

 

We wszystkich pracach możemy odnaleźć dążenie do przedstawienia pragnień, iluzji, która miałaby zastąpić rzeczywistość. Jednocześnie artyści ukazują niepowodzenie zamiaru zasttąpienia rzeczywistości iluzją. Bezpośrednia realizacja pragnień najczęściej prowadzi do okrucieństwa marzenia o stworzeniu idealnej rasy ludzkiej, idealnego społeczeństwa...)

Agnieszka Żechowska

***


Agnieszka Żechowska - niezależna kuratorka wystaw i prezentacji sztuki współczesnej, autorka publikacji o sztuce, założycielka Fundacji Supermarket Sztuki. Jest kuratorką kolejnych prezentacji sztuki młodych artystów w ramach projektu Supermarket Sztuki: Ludzie i przedmioty (Warszawa, 2002), Globalne zauroczenie (Warszawa, 2003), dwóch edycji międzynarodowych: "Toleruj mnie!" (Warszawa, 2005) i (im)mortal love (Warszawa, 2007). Jest autorką projektu Witajcie w Mediach! (Królikarnia – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 2006)  i projektu Pożądanie – Patrzenie - Przerażenie (Warszawa, 2008). Prezentuje sztukę w kontekście współczesnej refleksji kulturowej. Niezależny ekspert w Brukseli w ramach Programu Kultura 2000 i Kultura 2007-13.


***

Iluzja jako źródło cierpień

Katalog wystawy kuratorskiej " (3 października – 2 listopada 2008),  w formacie 20,2 x 20,2 cm, liczacy 80 stron, z miękką okładką, zawierajacy 35 całostronicowych kolorowych reprodukcji prac artystów oraz zdjęć z ekspozycji.

Wydawca: Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, 2008; redakcja: Agnieszka Żechowska; projekt graficzny: Karolina Breguła; nakład: 500 egzemplarzy. Katalog zawiera trzy eseje: Agnieszki Żechowskiej, Jarosława Lubiaka i Tomasza Kozaka oraz notki biograficzne uczestniczących w wystawie artystów: Agaty Bogackiej, Karoliny Breguły, Doroty Buczkowskiej, Oli Buczkowskiej, Tomasza Kozaka, Roberta Kuśmirowskiego, Alicji Łukasiak, Roberta Maciejuka, Aleksandry Polisiewicz, Zbigniewa Rogalskiego i Twożywa (Mariusz Libel, Krzysztof Sidorek).