Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 1975

1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

1975


XIII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień ‘75"

Związek Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej

 Biuro Wystaw Artystycznych

 

15 listopada 1974 – 31 grudnia 1975

Pawilon Wystawowy BWA, Bielsko-Biała

 

 

org.: MKiS, Wydział Kultury i Sztuki UW w Katowicach, Wydział Kultury i Sztuki UW w BB, Wydział Kultury UM w BB, ZPAP O/BB, ZPAP O/Katowice, Pawilon Wystawowy BWA

(Pawilon Wystawowy, filia Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach 1973–1975)


Teresa Miszkin (Gdańsk) – Złoty Medal i Nagroda MKiS

" ...I tylko czasowi powierzono zatrzymanie II", 1975, technika mieszana, płótno, 117 x 100

 

Komisarz wystawy: Zenobiusz Zwolski

 

Jury wystawy:

Janusz Eysymont – przewodniczący, ZPAP Warszawa

Andrzej Gieraga – ZPAP Łódź

Józef Hałas – ZPAP Wrocław

Zbigniew Karpiński – ZPAP Wrocław

Jerzy Leski – ZPAP Bielsko-Biała

Jerzy Treliński – ZPAP Łódź

Marian Wyrożemski – ZPAP Katowice

Rajmund Ziemski – ZPAP Warszawa

Antoni Dzieduszycki – krytyk sztuki, Warszawa

Franciszek Ryś – Wydział Kultury i Sztuki U.W. Katowice

Czesław Witkowski – Wydział Kultury i Sztuki U.W. Bielsko-Biała


Nagrody i wyróżnienia:

Złoty Medal i Nagroda MKiS: Teresa Miszkin (Gdańsk)„... I tylko czasowi powierzono zatrzymanie II”, 1975, technika mieszana, 117 x 100 cm

Srebrny medal i Nagroda WKiS U.W. w Katowicach: Jacek Leopold Grabowski (Bielsko-Biała) -  Teatr II, 1975, akryl, płótno, 100 x 100 cm

Srebrny medal i Nagroda Zarządu Okręgu ZPAP w Katowicach: Grzegorz Sztabiński (Łódź)„Elementy – Kolekcja”, 1975, olej, 70 x 50 cm

Brązowy medal i Nagroda Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej: Zofia Nałęcz-Jarecka (Warszawa)„Nostalgia”, 1975, akryl, 75 x 90 cm

Brązowy medal i Nagroda Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej: Krzysztof Kiwierski (Kraków)„Pompa Miraż”, 1975, akryl, 100 x 100 cm

Brązowy medal i Nagroda Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej: Adam Wsiołkowski (Kraków)„Zjawisko III”, 1975, polimer, 60 x 75 cm

Nagroda Prezydenta Bielska-Białej: Andrzej Gilman (Czechowice-Dziedzice)„Chile”, 1975, akryl, 63 x 93 cm

Wyróżnienie i Nagroda WK UM w Bielsku-Białej: Danuta Waberska (Poznań)„Koniec Lata”, 1975, olej, 100 x 80

Wyróżnienie i Nagroda WK UM w Bielsku-Białej: Violetta Bańka-Wieczorek (Katowice)„Sen”, 1975,  techn. miesz., 100 x 70 cm

Wyróżnienie i Nagroda WK UM w Bielsku-Białej: Stanisław Kortyka (Wrocław)„Poniżej horyzontu”, 1975,  olej, 100 x 100 cm

Wyróżnienie honorowe: Ryszard Nałęcz-Jarecki (Warszawa)„Pejzaż Kaszubski 13”, 1975,  akryl, 75 x 90 cm

Wyróżnienie honorowe: Witosław Czerownka (Sopot)„Lewa – Prawa”, 1975,  akryl, 45 x 45 cm

Wyróżnienie honorowe: Jerzy Przybył (Katowice)„Płot”, 1975,  techn. miesz., 80 x 100 cm

Wyróżnienie honorowe: Wojciech Kapelański (Wrocław)„W stronę światła”, 1975,  olej, 64 x 54 cm

Wyróżnienie honorowe: Karol Wieczorek (Katowice)„Na polanie”, 1975, olej, 60 x 90 cm

Wyróżnienie honorowe: Jan Zipper (Bielsko-Biała)„Wspomnienie starego młynarza”, 1975, olej, 81 x100 cm

 

W katalogu zamieszczono 91 prac autorstwa 64 malarzy:

Bańka-Wieczorek Violetta, Biedrawa Alfred, Bigoszewski Jacek, Cendrowski Henryk, Chorociej Alicja, Czerwonka Witosław Marek, Dublewski Krzysztof, Gilman Andrzej, Górnik Antoni, Grabowski Jacek Leopold, Heyduk Bronisław, Jakima Jolanta, Kandefer Kazimierz, Kapelański Wojciech, Kiełbasa Zbigniew, Kiwerski Krzysztof, Kopczyński Kazimierz, Korczak-Idziński Piotr, Kortyka Stanisław, Kunka Lech, Kuskowski Stanisław, Kwaśny Leszek, Lonty Sabina, Luściński Andrzej, Malinowski Edward, Małkowski Eugeniusz, Mańczyński Krzysztof, Markowski Aleksander, Markowski Paweł, Mazuś Stanisław, Miszkin Teresa, Moralski Zbigniew, Mrowiec Stanisław, Nadulski Edward, Nałęcz-Jarecka Zofia, Nałęcz-Jarecki Ryszard, Nawrot Gabriela, Nowelska Teresa, Olszewski Aleksander, Pamuła Jan, Pilitsides Telemach, Pius-Ciapało Czesław, Przybył Jerzy, Rak Marian, Rudy-Nowak Zdzisław, Simińska-Usarewicz Teresa, Skowroński Jan, Stempel Małgorzata, Strumiłło Henryk, Szarek Maria Anna, Szramuk Maria Danuta, Sztabiński Grzegorz, Sztwiertnia Teresa, Targosz Genowefa, Waberska Danuta, Wąsikiewicz-Wolnicka Ewa, Wiącek Stanisław, Wieczorek Karol, Wiktor Tadeusz, Wsiołkowski Adam, Wyrożemska Elżbieta, Zadrejko Helena, Zipper Jan, Żelewska Ewa.

 

115 autorów nadesłało 216 prac, na wystawie wyeksponowano 91 prac


Projekt plakatu i obwoluty katalogu – Jacek Leopold Grabowski

Opracowanie Graf. Katalogu – Zenobiusz Zwolski

Projekt medali – Karol Kubala


Katalog – ksero.

Katalog wystawy: Bielska Jesień 1975. XIII Ogólnopolska wystawa malarstwa, Bielsko-Biała 1975, wstęp Antoni Dzieduszycki, Zdjęcia – Krystyna Poloczek; organizatorzy, jury, lista nagrodzonych, spis prac, noty biograficzne, fot. medalistów i laureata Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej, 64 reprodukcje (cz.-b.), 88 s. + okładka + obwoluta, nakład 450 egz.


Bibliografia

Antoni Dzieduszycki, Wstęp, kat. wyst. Bielska Jesień 1975. XIII Ogólnopolska wystawa malarstwa, 1975, str. 5.
(d), „Jesień-Bielska 75”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 25.11.1975, s. 4
„Kronika Wystaw »Bielska Jesień« 1973–1976
(hen), Bielszczanin ponownie laureatem Jesieni Malarskiej, „Kronika Beskidzka” 12–18 VII 1975, s. 4
(ib), W Pawilonie Wystawowym „Bielska Jesień 75”, „Kronika Beskidzka” 15–21 XI 1975, s. 1
„Kronika Beskidzka” 15–21 XI 1975, s. 5
(ib), „Bielska Jesień” po raz trzynasty, „Kronika Beskidzka” 22–28 XI 1975, s. 4 + fot.
„Kronika Beskidzka” 22–28 XI 1975, s. 5
„Kronika Beskidzka” 29 XI –5 XII 1975, s. 5
„Jesień Bielska 75”
, „Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne” 15–31.12.1975, s. 9
Wystawa malarstwa „Bielska Jesień-75”
, „Trybuna Robotnicza” 17 XI 1975, s. 1
Ogólnopolska wystawa malarska Bielska Jesień 1962-1987 wystawa laureatów
, wstęp Janina Więckowska-Lazar, Bielsko-Biała 1988, s. [7]

 

Podpisy do zdjęć – wystawa 1975

 

1. Okładka katalogu „Bielska Jesień 1975”

2. Teresa Miszkin, ...I tylko czasowi powierzono zatrzymanie II, 1975, technika mieszana, płótno, 117 x 100, Złoty medal i Nagroda MKiS 

3. Jacek L. Grabowski, Teatr II, 1975, akryl, płótno, 100 x 100, Srebrny medal i Nagroda WKiS UW w Katowicach

4. Grzegorz Sztabiński, Elementy – Kolekcja, 1975, olej, płótno, 70 x 50, Srebrny medal i Nagroda Zarządu Okręgu ZPAP w Katowicach 

5. Zofia Nałęcz-Jarecka, Nostalgia, 1975, akryl, płótno, 75 x 90, Brązowy medal i Nagroda Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej

6. Krzysztof Kiwerski, Pompa Miraż, 1975, akryl, płótno, 100 x 100, Brązowy medal i Nagroda Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej

7. Adam Wsiołkowski, Zjawisko III, 1975, polimery, płótno, 60 x 75, Brązowy medal i Nagroda Wydziału Kultury UM w Bielsku-Białej

8. Andrzej Gilman, Chile, 1975, akryl, płótno, 63 x 93, Nagroda Prezydenta Bielska-Białej

9. Danuta Waberska, Koniec lata, 1975, olej, płótno, 100 x 80, wyróżnienie i Nagroda WK UM w Bielsku-Białej

10. Violetta Bańka-Wieczorek, Sen, 1975, technika mieszana, płótno, 100 x 50, wyróżnienie i Nagroda WK UM w Bielsku-Białej

11. Stanisław Korytka, Poniżej horyzontu, 1975, olej, płótno, 100 x 100, wyróżnienie i Nagroda WK UM w Bielsku-Białej

12. Witosław Marek Czerwona, Lewa – prawa, akryl, płótno, 45 x 45, wyróżnienie honorowe

13. Ryszard Nałęcz-Jarecki, Pejzaż Kaszubski 13, 1975, akryl, płótno, 75 x 90, wyróżnienie honorowe

14. Wojciech Kapelański, W stronę światła, 1975, olej, płótno, 64 x 54, wyróżnienie honorowe

15. Jerzy Przybył, Płot, 1975, technika mieszana, płótno, 80 x 100, wyróżnienie honorowe

16. Karol Wieczorek, Na planie, 1975, olej, płótno, 60 x 90, wyróżnienie honorowe

17. Jan Zipper, Wspomnienie starego młynarza, 1975, olej, płótno, 81 x 100, wyróżnienie honorowe