Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 1976

1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976

1976


XIV Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień ‘76"

Związek Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej

 

20 listopada – 15 stycznia 1977

 

ekspozycja w Pawilonie Wystawowym BWA i Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej


Ryszard Sekuła (Piastów) – Złoty Medal i Nagroda MKiS

Portret, 1976, olej, płótno, 72 x 60

 

 

Komisarz wystawy – Danuta Kopczyńska - ZPAP


Jury wystawy:

Marian Wyrożemski – przewodniczący, ZPAP Katowice

Tadeusz Dominik – ZPAP Warszawa

Janusz Eysymont – ZPAP Warszawa

Walenty Gabrysiak – ZPAP Kraków

Józef Hałas – ZPAP Wrocław

Konrad Jarodzki – ZPAP Wrocław

Ryszard Kaczmarek – Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki U.M. Bielsko-Biała

Bronisław Leszczyński – ZPAP Bielsko-Biała

Jerzy Leski – ZPAP Bielsko-Biała

Andrzej Łowkis – Wydział Kultury i Sztuki U.W. Bielsko-Biała

Andrzej Łabiniec – BWA Bielsko-Biała

Stanisław Oczko – Muzeum Okręgowe Bielsko-Biała


Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal i Nagroda MKiS: Ryszard Sekuła (Piastów)„Portret”, 1976, olej, 72 x 60 cm

Srebrny medal i Nagroda Przewodniczącego Woj. Rady Nar. w Bielsku-Białej:
Zofia Nałęcz-Jawecka
(Warszawa)„Dumka”, 1976, akryl, 69 x 83 cm

Srebrny medal i Nagroda Wojewody Bielskiego: Jerzy Trutkowski (Lublin)„4/74”, 1976, olej, 100 x 80 cm

Brązowy medal i Nagroda WKiS UW w Bielsku-Białej: Helena Zadrejko (Głogów)„Uzbrojenie”, 1976, olej, 60 x 100 cm

Brązowy medal i Nagroda Wojewódzkiej Rady Zw. Zaw. w Bielsku-Białej:
Jacek Leopold Grabowski
(Bielsko-Biała)„Teatr III”, 1976, mieszana, 100 x 100 cm

Brązowy medal i Nagroda Zarządu Okręgu ZPAP w Katowicach: Marian Wołczuk (Wrocław)„Narracja Form”, 1976, olej, 100 x 80 cm

Nagroda Prezydenta Bielska-Białej: Stanisław Morwiec (Żywiec)„Troska”, 1976, olej, 85 x 65 cm

Wyróżnienie: Andrzej Eckert (Gdańsk-Oliwa)„Przełom”, 1976, olej, 100 x 95 cm

Wyróżnienie: Helena Tchórzewska (Łódź)„Bukiet”, 1976,  olej, 100 x 100 cm

Wyróżnienie: Kazimierz Wilczyński (Bielsko-Biała)„Pejzaż II”, 1976, olej, 100 x 100 cm

 

W katalogu zamieszczono 154 prace autorstwa 115 malarzy:

Aniserowicz Jan, Bańka-Wieczorek Violetta, Baranek Zygmunt, Belec-Kuskowska Marianna, Biedrawa Alfred, Bielecki Antoni, Bieniek Ignacy, Biernat Jerzy, Bigoszewski Jacek, Błażejewski Piotr, Czerwonka Witosław Marek, Delekta Eugeniusz, Duda Bożena, Dutkiewicz Augustyn, Dutkiewicz Jan, Dymitrowicz Aleksander, Eckert Andrzej, Fonfria-Pereda Małgorzata, Gilman Andrzej, Górecka Maria, Górnik Antoni, Górka Wojciech Kazimierz, Grabowski Jacek Leopold, Groma Robert, Gromadziński Zygmunt, Halama Józef, Hercka Roman, Hetmaniuk Bolesław, Heyduk Bronisław, Hofmanowa Jadwiga, Hrycek Roman Jan, Jakima-Zerek Jolanta, Kaliński Witold, Kandefer Kazimierz, Klimczak Dobrzaniecki Andrzej, Klimczewski Romuald M., Kliś Michał, Konieczna-Popowska Regina, Korczak-Idziński Piotr, Kortyka Stanisław, Korytkowski Zenon, Kubica Leopold, Kuduk Tadeusz, Kunka Lech, Kurka Bartłomiej, Kurkowski Zbigniew, Kuskowski Stanisław, Kwaśny Michał, Kwiatkowska Bogdana, Kwiatkowski Leszek, Leszczyński Jacek, Letki Lucyna, Luściński Andrzej, Malik Jan Wojciech, Małyszko Lidia, Mańczyński Krzysztof, Markowski Aleksander, Markowski Paweł Michał, Matynia Tadeusz, Matysiak Jerzy, Mazanek Roman, Mazuś Stanisław, Moralski Zbigniew, Mrowiec Stanisław, Nadulski Edward, Nałęcz-Jawecka Zofia, Nałęcz-Jawecki Ryszard, Nasfeter Krzysztof, Nawrot Gabriela, Nowak Jan, Olszewski Aleksander, Ostrogórski Jerzy, Owczarek Ryszard Marian, Parciała Zbigniew, Petryk Waldemar, Pilitsides Telemach, Pliniewicz Leszek, Popow Ryszard, Porada Zygbert, Porębska-Krupa Irena, Pręgowski Jan, Przybył Jerzy, Pyszora Barbara, Rak Marian, Sekuła Ryszard, Simińska-Usarewicz Teresa, Sobieraj Feliksa, Sobieraj Wacław, Sołecki Jan, Sopniewski Bogdan, Strumińska Anna, Strzelbicka-Mazuś Danuta, Swoboda-Mazuś Maria, Szelachowska Barbara, Szpiner Stanisław, Sztwiernia Teresa, Śramkiewicz Andrzej, Talaga Irena, Targosz Genowefa, Tchórzewska Helena, Tomiak-Cieślak Maria, Trutkowski Jerzy, Wiącek Stanisław, Wieczorek Karol, Wilczyński Kazimierz, Wiktor Tadeusz, Wisłowska Joanna, Wojtkiewicz Ryszard, Wollenberg-Kluza Maria, Wolski Lech, Wołczuk Marian, Wyrożemska Elżbieta, Wysocka-Filarowa Aniela, Zadrejko Helena, Zwinis Maciej.

 

napłynęło 576 prac, zakwalifikowano do wystawy 154 obrazy,

znaczna część obrazów przeznaczona została do sprzedaży po zakończeniu ekspozycji


Projekt medali – Bronisław Chromy

Projekt plakatu i obwoluty kat. – Jacek Leopold Grabowski

Opracowanie graficzne katalogu –  Michał Kliś


Katalog

Katalog wystawy: XIV Ogólnopolska wystawa malarstwa Bielska Jesień 1976, czarno-biały , format 21 x 23,5 cm, 116 reprodukcji (cz.-b.), 88 s. + okładka + obwoluta. Wydawnictwo: CDW Cieszyn, Zakład nr 5 w Bielsku – Białej; Katalog zawiera: wykaz organizatorów, komitet organizacyjny, jury, listę nagrodzonych artystów, spis prac, noty biograficzne, fot. medalistów. Wstęp do katalogu – Antoni Dzieduszycki. Opracowanie graficzne kat. Michał Kliś. Zdjęcia – Barbara Kołaczek. nakład 600 egz.


Bibliografia

Antoni Dzieduszycki, Wstęp, kat. wyst.  XIV Ogólnopolska wystawa malarstwa Bielska Jesień 1976, 1976, str. 7.
(w), „Bielska Jesień 76”, „Dziennik Zachodni” 22.11.1976, s. 5
„Informator Imprez Kulturalnych Województwa Bielskiego”, 1977, nr 1, s. 7
„Kronika” 19–25 XI 1976, s. 15
(cw), »Bielska Jesień 76«, „Kronika” 26 XI–2 XII 1976, s. 4
„Kronika” 26 XI–2 XII 1976, s. 15
„Kronika” 3–9 XII 1976, fot. s. 10, s. 15
„Kronika” 7–13 I 1977, s. 15
„Kronika” 14–20 I 1977, s. 15
„Kronika Wystaw »Bielska Jesień« 1973–1976
Bielska Jesień 1976
, „Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne” 15–31.12.1976, s. 9
Ogólnopolska wystawa malarska Bielska Jesień 1962-1987 wystawa laureatów
, wstęp Janina Więckowska-Lazar, Bielsko-Biała 1988, s. [7]

 

Podpisy do zdjęć – wystawa 1976

 

1. Okładka katalogu „Bielska Jesień 76”

2. Ryszard Sekuła, Portret, 1976, olej, płótno, 72 x 60, Złoty medal Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

3. Zofia Nałęcz-Jarecka, Dumka, 1976, akryl, płótno, 69 x 83, Srebrny medal i Nagroda Przewodniczącego WRN w Bielsku-Białej

4. Jerzy Trutkowski, 4, 74, 1976, olej, płótno, 100 x 80, Srebrny medal i Nagroda Wojewody Bielskiego

5. Helena Zadrejko, Uzbrojenie, 1976, olej, płótno, 60 x 100, Brązowy medal i Nagroda WKiS UW w Bielsku-Białej

6. Jacek L. Grabowski, Teatr III, 1976, olej, płótno, 100 x 100, Brązowy medal i Nagroda Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Bielsku-Białej

7. Marian Wołczuk, Narracja form, 1976, akryl, płótno, 100 x 80, Brązowy medal i Nagroda Zarządu Okręgu ZPAP w Katowicach

8. Stanisław Mrowiec, Troska, 1976, olej, płótno, 90 x 85, Nagroda Prezydenta Bielska-Białej

9. Andrzej Eckert, Przełom, 1976, olej, płótno, 100 x 95, wyróżnienie jury

10. Helena Tchórzewska, Bukiet M, 1976, olej, płótno, 100 x 100, wyróżnienie jury

11. Kazimierz Wilczyński, Pejzaż II, 1976, olej, płótno, 100 x 100, wyróżnienie jury