Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 1977

1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977

 

1977


XV Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień ’77"

Związek Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej

Biuro Wystaw Artystycznych

 

25 listopada 1977 – 25 stycznia 1978

Pawilon Wystawowy BWA, Bielsko-Biała


Stanisław Kuskowski (Nowy Targ) – Złoty Medal i nagroda MKiS oraz Srebrna Paleta – Nagroda specjalna

"Zagrożenie środowiska", 1977, olej, płótno, 62 x 70


Komisarz wystawy:  Jan Grabowski


Jury wystawy:

Barbara Jonscher – przewodniczący jury, ZPAP Warszawa

Walenty Gabrysiak – ZPAP Kraków

Jerzy Duda-Gracz – ZPAP Katowice

Józef Hałas – ZPAP Wrocław

Konrad Jarodzki – ZPAP Wrocław

Marian Kruczek – ZPAP Kraków

Jerzy Leski – ZPAP Bielsko-Biała

Bronisław Leszczyński – ZPAP Bielsko-Biała

Jerzy Madeyski – krytyk sztuki Kraków

Witold Pałka – ZPAP Katowice

Barbara Szubińska – ZPAP Warszawa


Nagrody i wyróżnienia:

Złoty Medal i nagroda MKiS oraz Srebrna Paleta – Nagroda specjalna Przewodniczącego WRN w Bielsku-Białej – Stanisław Kuskowski (Nowy Targ) – „Zagrożenie Środowiska”, 1977, olej, płótno, 62 x 70

Srebrny medal i nagroda WKiS U.W. w Bielsku-Białej – Jacek Leopold Grabowski (Bielsko-Biała) – „Komentarz do jednego zdarzenia”, 1977, olej, 100 x 100 cm

Srebrny medal i nagroda WKiS U.W. w Bielsku-Białej – Longin Pinkowski (Radom) – „Sentyment”, 1977, olej, 28 x 21,5 cm

Brązowy medal i nagroda przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej – Barbara Grodek-Krajewska (Łódź)
– „Zielone”, 1977 olej, 72 x 60 cm

Brązowy medal i nagroda przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej – Sabina Lonty (Częstochowa)
– „Zwałowisko”, 1977, olej, 40 x 30 cm

Brązowy medal i nagroda przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej – Stanisław Mrowiec (Żywiec)

– „Huśtawka”, 1977, olej, 90 x 85 cm

Nagroda Prezydenta Miasta – Jan Grabowski (Bielsko-Biała) – „Autoportret”, 1977

Wyróżnienie: Ewa Buczyńska (Kraków) – „Doznanie”, 1977 olej, 100 x 80 cm

Wyróżnienie: Ryszard Dudek (Rzeszów) – „Akt 77/2”, 1977, olej, 107 x 87 cm

Wyróżnienie: Kazimierz Kandefer (Zabrze) – „Na budowie”,1977, miesz., 100 x 70 cm

 

W katalogu zamieszczono 83 prace autorstwa 64 malarzy:

Bańka-Wieczorek Violetta, Bielecki Antoni, Bieniek Ignacy, Binczak-Hańderek Elżbieta, Błażejewski Piotr, Buczyńska Ewa, Bulak Jerzy, Chmiel Eugeniusz, Czaniecka-Chojnacka Anna, Czerwonka Witosław Marek, Delekta Eugeniusz, Duda Bożena, Dudek Ryszard, Filarowa-Wysocka Aniela, Gawłowska Alicja, Glazer Teresa, Grabowski Jan, Grabowski Jacek Leopold, Gromadziński Wiktor, Hercka Roman, Hoffmanowa Jadwiga, Hrycek Jan, Jakima-Zerek Jolanta, Kaliński Witold, Kandefer Kazimierz, Kiwierski Krzysztof, Konarzewska Iwona, Konarzewski Ludwik, Korytowski Zenon, Kozłowski Hieronim, Krajewska-Grodek Barbara, Kunka Lech, Kuskowski Stanisław, Kurkowski Zbigniew, Lonty Sabina, Małyszko Lidia, Mańczyński Krzysztof, Markowski Paweł, Matynia Tadeusz, Mazanek Roman, Mazurkiewicz Lidia, Mazuś Stanisław, Miazek Ewa, Moralski Zbigniew, Mrowiec Stanisław, Nadulski Edward, Nawara Zofia, Olszewski Aleksander, Ostrogórski Jerzy, Pinkowski Longin, Popow Ryszard, Przybył Jerzy, Rykała Jacek, Sekuła Ryszard, Sieraczyńska Krystyna, Sobieraj Wacław, Sopniewski Bogdan, Szczerba Marian, Sztwiertnia Teresa, Wojtkiewicz Ryszard, Wolski Lech, Wołczuk Marian, Żelewska Ewa.

105 autorów nadesłało 180 prac, do wystawy wybrano 82 obrazy

 

Projekt plakatu i obwoluty katalogu – Sławomir Kukulski

 

Katalog

XV Ogólnopolska wystawa malarstwa Bielska Jesień ’77, czarno – biały, format 21 x 23 cm, oprawa miękka, organizatorzy, jury, lista nagrodzonych, spis prac, noty biograficzne i fot. medalistów, 65 reprodukcji (cz.-b.), 69 s. + okładka + obwoluta, nakład 600 egz. Wydawnictwo: CDW Cieszyn, Zakład nr 5 w Bielsku – Białej, Projekt okładki katalogu – Sławomir Kukulski. Zdjęcia – Małgorzata Apathy. Wstęp – Jerzy Madeyski.


Bibliografia

J. Madeyski, Wstęp, kat. wyst. XV Ogólnopolska wystawa malarstwa Bielska Jesień ’77,
1977, str. 7.
„Biuletyn Zarządu Okręgu ZPAP Bielsko-Biała” 1980, nr 1/8, s. [15]
Dnia 25.11.br.
, „Dziennik Zachodni” 1.12.197, fot. s. 5
(w), Bielska Jesień 77 na wystawie. W niedzielę wstęp do salonu BWA bezpłatny, „Dziennik Zachodni” 4.01.1978, s. 5
„Informator Imprez Kulturalnych Województwa Bielskiego” 1977, nr 11, s. 14
„Informator Imprez Kulturalnych Województwa Bielskiego” 1977, nr 12, s. 7
„Informator Imprez Kulturalnych Województwa Bielskiego” 1978, nr 1, s. 13
„Informator Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków” (Warszawa) 1977, nr 7, s. 10
„Informator Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków” (Warszawa) 1978, nr 1, s. 14
„Kronika” 25 XI –1 XII 1977, s. 15
„Kronika” 2–8 XII 1977, s. 4 + fot.
„Kronika” 9–15 XII 1977, s. 15
„Kronika” 16–22 XII 1977, s. 15
„Kronika” 30 XII 1977–5 I 1978, s. 15
„Bielska Jesień-77”
, „Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne” 1–14.01.1978, s. 9 + fot.
Ogólnopolska wystawa malarska Bielska Jesień 1962-1987 wystawa laureatów
, wstęp Janina Więckowska-Lazar, Bielsko-Biała 1988, s. [7]

 

 Podpisy do zdjęć – wystawa 1977

 

 

1. Okładka katalogu wystawy „Bielska Jesień 77”

2. Stanisław Kuskowski, Zagrożenie środowiska, 1977, olej, płótno, 62 x 70, Złoty medal i nagroda MKiS oraz Srebrna Paleta nagroda specjalna

3. Jacek L. GrabowskiKomentarz do pewnego zdarzenia, 1977, olej, płótno, 100 x 100, Srebrny medal i nagroda WKiS UW w Bielsku-Białej

4. Longin Pinkowski, Sentyment, 1977, olej, płótno, 28 x 21,5, Srebrny medal i nagroda WKiS UW w Bielsku-Białej

5. Barbara Godek-Krajewska, Zielone, 1977, olej, płótno, 72 x 60, Brązowy medal i nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej

6. Sabina Lonty, Zwałowisko, 1977, olej, płótno, 40 x 30, Brązowy medal i nagroda przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej

7. Stanisław Mrowiec, Huśtawka, olej, płótno, 90 x 85, Brązowy medal i nagroda przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej

8. Jacek L. Grabowski, Autoportret, 1977, olej, płótno, 100 x 100, Nagroda Prezydenta Miasta

9. Ewa Buczyńska, Doznanie, 1977, olej, płótno, 100 x 80, wyróżnienie jury

10. Ryszard Dudek, Akt 77/II, 1977, olej, płótno, 107 x 87, wyróżnienie jury

11. Kazimierz Kandefer,  Na budowie, technika mieszana, płótno, 100 x 70, wyróżnienie jury

12. Iwona Konarzewska, Samotność, 1977, technika mieszana, płótno, 90 x 65

13. Jacek Rykała, Rzut oka, 1977, olej, płótno, 91 x 71

14. Teresa  Sztwiertnia, Opuszczenie, 1977, olej, płótno, 80 x 60