Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 1978

1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978

1978

XVI Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień ’78"

„Człowiek w nurcie epoki XX wieku”

Związek Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej

Biuro Wystaw Artystycznych  w Bielsku-Białej

 

5 grudnia 1978 – 22 stycznia 1979
Biuro Wystaw Artystycznych


Tomasz Burasiewicz (Szczecin) – Złoty Medal i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki oraz Srebrna Paleta – Nagroda Specjalna Przewodniczacego WRN

„Spojrzenie”, 1978, olej, 81 x 104 cm

„Samoster”, 1978, olej, 83 x 100 cm


Komisarz wystawy: Alfred Biedrawa


Jury wystawy:

Stefan Gierowski – przewodniczący, ZPAP Warszawa

Andrzej Kowalski – ZPAP Katowice

Wiesław Garboliński – ZPAP Łódź

Piotr Krakowski – krytyk sztuki Kraków

Zdzisław Kudła – ZPAP Bielsko-Biała

Bronisław Leszczyński – ZPAP Bielsko-Biała

Andrzej Łabiniec – ZPAP Bielsko-Biała

Ryszard Kaczmarek – Urząd Miejski Bielsko-Biała

 

Nagrody i wyróżnienia:

Złoty Medal i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki oraz
Srebrna Paleta – Nagroda Specjalna Przewodniczącego WRN w Bielsku-Białej
Tomasz Burasiewicz
(Szczecin)

Srebrny medal i nagroda WKiS U.W. w Bielsku-Białej – Stanisław Kuskowski (Nowy Targ)„Zagrożenie środowiska”, 1978, olej, 84 x 50

Medal srebrny i nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – Jacek Leo Grabowski (Bielsko-Biała)„Relacja z pewnego wydarzenia”, 1978,  akryl 150 x 100

Brązowy medal i Nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej – Jacek Rykała (Katowice)„Ławka VIII”, 1978,  temp. olej, 72 x 148

Brązowy medal i Nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej –
Longin Pińkowski (Radom)„Tragiczny Finał”, 1978,  olej, 23 x 30.5

Brązowy medal i Nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej – Andrzej Sobieszczański (Gdańsk-Oliwa)

– „W sferze myśli”, 1978,  olej, 110 x 110

Nagroda Prezydenta Miasta – Alfred Biedrawa (Bielsko-Biała)„Ciężar cywilizacji”, 1978, olej, 90 x 150

Wyróżnienie – Teresa Sztwiertnia-Bierwiaczonek (Bielsko-Biała)„Zidentyfikowany obiekt latający”, 1978,  olej, 70 x 80

Wyróżnienie – Bolesław Polnar (Opole)„Opiekun”, 1978,  akryl, 130 x 85

Wyróżnienie – Wojciech Kaniowski (Wrocław)„Wnętrze przewiewne II”, 1978, polimer, 99 x 79,5

 

W katalogu zamieszczono 57 prace autorstwa 48 malarzy:

Adamiec Dorota, Biedrawa Alfred, Bienczycka Ewa, Borowski Andrzej, Buczyński Bogumił, Bulla Ignacy, Burasiewicz Tomasz, Cendrowski Henryk, Cieślik Kazimierz, Delekta Eugieniusz, Durski Jacek, Franczuk Kazimierz, Gaworzewski Tadeusz, Gilman Andrzej, Grabowski Jacek Leopold, Hrycek Jan, Krzywdziak Zbigniew, Kuskowski Stanisław, Kaniowski Wojciech, Kandefer Kazimierz, Kędziora Janina, Kaliński Witold, Kul Ryszard, Kwiatkowski Leszek, Lonty Sabina, Łaniecka Ewa, Maciej Leon, Manczyński Krzysztof, Miazek Ewa, Mrowiec Stanisław, Pilitsides Telemach, Pinkowski Longin, Polnar Bolesław, Popow Ryszard, Przyłecki Paweł, Rabiega-Niedzielska Barbara, Rykała Jacek, Sobiestianczyk Włodzimierz, Sztwiertnia-Bierwiaczonek Teresa, Szymański Marek, Syska-Ludwikowska Maria, Stuchlik Zygmunt, Sobieszczański Andrzej Jan, Płoszaj-Wodnicka Helena, Wiktor Tadeusz, Wojtkiewicz Ryszard, Zadrejko Helena.

 

napłynęło 141 prac 78 autorów, na wystawie wyeksponowano 72 obrazy


Projekt medalu – Jacek Sarapata

Projekt plakatu i obwoluty  – Michał Kliś

Komisarz Wystawy – Alfred Biedrawa

Zdjęcia – BWA w Bielsku-Białej


Katalog

XVI Ogólnopolska wystawa malarstwa Bielska Jesień 1978, Bielsko-Biała 1978

Czarno-biały, format 21,5 x 23 cm, 48 str. + okładka – oprawa miękka, fot. mal – 48.

Wydawnictwo: Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza.

Projekt okładki katalogu – Michał Kliś. Zdjęcia – BWA.

Teksty: wstęp – Alfred Bierawa; Jacek Leo Grabowski, Hirosima – komentarz do swojej twórczości; Longin Pinkowski – komentarz do swojej twórczości; Jacek Rykała – komentarz do swojej twórczości. Organizatorzy, jury, lista nagrodzonych, spis prac, noty biograficzne i fot. medalistów, nakład 600 egz.


Bibliografia

Jacek Grabowski, Hirosima – komentarz do swojej twórczości, kat. wyst.: XVI Ogólnopolska wystawa malarstwa Bielska Jesień 1978, Bielsko-Biała 1978, str. 7
Longin Pinkowski, Komentarz do swojej twórczości, tamże, str.7.
Jacek Rykała, Komentarz do swojej twórczości, tamże, str. 7.
Alfred Biedrawa, Komentarz/ wstęp, tamże, str. 7.
„Biuletyn Zarządu Okręgu ZPAP Bielsko-Biała” 1978, nr 3, s. [9]
„Biuletyn Zarządu Okręgu ZPAP Bielsko-Biała” 1978, nr 4, s. [9]
(w), Rozdano medale i nagrody. Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska Jesień – 78”, „Dziennik Zachodni” 6.12.1978, s. 2
(w), Bielskie BWA, „Dziennik Zachodni” 22.12.1978, s. 3
„Informator Imprez Kulturalnych Województwa Bielskiego” 1978, nr 12, s. 10
„Informator Imprez Kulturalnych Województwa Bielskiego” 1979, nr 1, s. 8
„Informator Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków” (Warszawa) 1979, nr 2, s. 22
„Kronika” 1–7 XII 1978, s. 15
„Kronika” 8–14 XII 1978, s. 15
Bielska Jesień 78
, „Kronika” 15–21 XII 1978, s. 10 + 4 fot., s. 15
Zapis nastroju. Rozmowa z laureatem „Bielskiej Jesieni” Jackiem Leopoldem Grabowskim
(rozmawiała Hanka Jarosz-Jałowiecka), „Kronika” 29–31 XII 1978, s. 10 + fot.
„Kronika” 5–11 I 1979, s. 15
„Kronika” 12–18 I 1979, s. 15
„Kronika” 19–25 I 1979, s. 15
„Bielska Jesień 78”
, „Poglądy. Pismo Społeczno-Kulturalne” 1–14.01.1979, s. 9
Laureaci „Bielskiej Jesieni 78”
, „Wieczór” 16.12.1978, (ADSMBB)
Ogólnopolska wystawa malarska Bielska Jesień 1962-1987 wystawa laureatów
, wstęp Janina Więckowska-Lazar, Bielsko-Biała 1988, s. [7]

 

 

Podpisy do zdjęć – wystawa 1978

 

1. Okładka katalogu wystawy „Bielska Jesień 1978”

2. Tomasz Burasiewicz, Spojrzenie, 1978, olej, płótno, 81 x 104, Złoty medal i Nagroda Ministra Kultury i Sztuki oraz Srebrna Paleta

3. Jacek L. Grabowski, Relacja z pewnego zdarzenia, 1978, akryl, płótno, 150 x 100, Srebrny medal i Nagroda WKiS UW w Bielsku-Białej

4. Stanisław Kuskowski, Zagrożenie środowiska, 1978, olej, płótno, 84 x 50, Srebrny medal i Nagroda WKiS UW w Bielsku-Białej

5. Jacek Rykała, Ławka VIII, 1978, olej, płótno, 72 x 148, Brązowy medal i Nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej

6. Longin Pinkowski, Tragiczny finał, 1978, olej, płótno, 23 x 30,5, Brązowy medal i Nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej

7. Andrzej Sobieszczański, W sferze myśli, 1978, olej, płótno, 110 x 110, Brązowy medal i Nagroda Przewodniczącego MRN i WRZZ w Bielsku-Białej

8. Alfred Biedrawa, Ciężar cywilizacji, 1978, olej, płótno, 90 x 150, Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej

9. Teresa Sztwiertnia-Bierwiaczonek, Zidentyfikowany obiekt latający, 1978, olej, płótno, 70 x 80, wyróżnienie

10. Bolesław Polnar, Opiekun, 1978, akryl, płótno, 130 x 85, wyróżnienie

11. Wojciech Kaniowski, Wnętrze przewiewne II, 1978, polimery, płótno, 99 x 79,5, wyróżnienie

12. Eugeniusz Delekta, Podwójna ingerencja, 1978, olej, płótno, 85 x 75