Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 1981

1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981

1981


XIX Ogólnopolska Wystawa Malarstwa "Bielska Jesień ‘81"

Związek Polskich Artystów Plastyków – Oddział w Bielsku-Białej

Biuro Wystaw Artystycznych

 

współorganizacja:
ZPAP O/BB, Wydział Kultury i Sztuki UW BB, Wydział Kultury i Sztuki UM BB

 

4 – 29 grudnia 1981, Pawilon Wystawowy BWA w Bielsku-Białej


Jan Dybała (Mysłowice) – Złoty Medal Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za zestaw prac: „Środowisko II”, 1981, olej, płótno, 102 x 142, „Środowisko III”, olej, płótno, 60 x 50


Komisarz wystawy – Bronisław Leszczyński


Jury wystawy:

Ignacy Trybowski (Kraków) – przewodniczący, Historyk sztuki

Jan Dutkiewicz – ZPAP Katowice

Zdzisław Kudła – ZPAP Bielsko-Biała

Janina Lazar – historyk sztuki – Bielsko-Biała

Bronisław Leszczyński – ZPAP Bielsko-Biała

Andrzej Łabiniec – ZPAP Bielsko-Biała

Agnieszka Panecka – krytyk sztuki – Warszawa

Andrzej Pollo – ZPAP Kraków

Zenobiusz Zwolski – ZPAP Bielsko-Biała

 

Nagrody:

Złoty Medal Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – Jan Dybała (Mysłowice) za zestaw prac: „Środowisko II”, 1981, olej, płótno, 102 x 142 cm, „Środowisko III”, olej, płótno, 60 x 50

Srebrny Medal, Srebrna Paleta, Nagroda Honorowa Przewodniczacego WRN w Bielsku-Białej – Stanisław Wójtowicz (Kraków)
– „Martwa Natura z Pepusiem, rybami i turkawką”, 1981, olej, 94 x 74

Srebrny Medal – Janina Skolik-Kędziora (Częstochowa) – „Autoportret II – styczniowy”, 1981, olej, 75 x 80

Brązowy Medal – Marian Michalik (Częstochowa)„Wielki spektakl”, 1981, olej, 100 x 120

Brązowy Medal – Jan Nowak (Tychy) „Notatki Bielskie II”, 1981, akryl, olej, 75 x 75

Brązowy Medal – Władysław Szostak (Bielsko-Biała) – „Bociany już odlatują”, 1981, olej, 136 x 94

Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Jacek Krzysik (Kraków) – „Rewaloryzacja”, 1981, olej, 130 x 97

Nagroda Honorowa Jury – Andrzej Łabiniec (Bielsko-Biała) – „Motyl”, 1981, olej, 70 x 50


Wyróżnienia:

Jolanta Jakima-Zerek (Rzeszów)„Smog”, 1981, olej, 104 x 106 cm,

Zdzisław Poskier (Katowice)„77”, 1981, olej, 98 x 78 cm,

Leszek Wieczorek (Katowice)„Dziedzictwo”, 1981, akryl, 111 x 90 cm,

Krzysztof Kiwerski (Kraków)„Mosty II”, 1981, akryl, 60 x 75 cm,

Robert Mroczyński (Wrocław)„Metakooperacja”, 1981, olej, 100 x 90 cm,

Janusz Karbowniczek (Tychy)„Studia nad portretem I”, 1981, klej, 101 x 71 cm 

W katalogu zamieszczono 74 prac autorstwa 61 malarzy:

Biedrawa Alfred, Bigoszewski Jacek, Bieniek Ignacy, Borowski Winicjusz, Cieślik Kazimierz, Dutkiewicz Augustyn, Dziurawiec Janusz, Dybała Jan, Geno-Małkowski Eugeniusz, Golonkowa Anna, Grabowy Sławomir, Gilman Andrzej, Hajnrych Tadeusz, Jakima-Zerek Jolanta, Jaksztas Ludwik, Jańska Anna, Jarzemski Marian, Kaliński Witold, Kaniowski Wojciech, Karbowniczek Janusz, Kandefer Kazimierz, Kiwerski Krzysztof, Kołodziejczyk Lech, Kuduk Tadeusz, Kul Ryszard, Kutermak-Madej Ewa, Krzysik Jacek, Letki-Wawrzyniak Lucyna, Łabiniec Andrzej, Maciej-Maciuch Jan, Mazanowski Marek, Molski Eugeniusz, Michalik Marian, Mroczyński Robert, Nałęcz-Jawecka Zofia, Nowak Jan, Olszewski Aleksander, Ostrogórski Jerzy, Oramus Romuald, Pełka-Nowara Barbara, Pilitsides Telemach, Pinkowski Longin, Polit Emil, Poskier Zdzisław, Przyłęcki Paweł, Rogalska Elżbieta, Roskowiński Adam, Skolik-Kędziora Janina, Sobolewski Stanisław, Słocki Stefan, Smoczyński Mikołaj, Szostak Władysław, Szulc Tadeusz, Tchórzewska Helena, Wasung Małgorzata, Wieczorek Leszek, Wojciechowski Jacek, Wojtkiewicz Ryszard, Wójtowicz Stanisław, Zelek Józef.


rezygnacja z tematu przewodniego!

107 autorów nadesłało 225 prac, na wystawie wyeksponowano 70 obrazów

 

4 grudnia – wernisaż, koncert kameralny i spotkanie dyskusyjne z jurorami i dziennikarzami – „Krytycy o sztuce”

 

4–18 grudnia 1981 – wystawa indywidualna 11 prac malarskich Jana Dybały – laureata Złotego Medalu, zorganizowana przez BWA w Galerii Art, Bielsko-Biała, pl. ZWM 27


Projekt medalu – Bronisław Chromy

Projekt ekspozycji – Michał Kliś

Projekt plakatu i okładki – Tadeusz Moskała

 

* 4 grudnia wernisaż, koncert kameralny i spotkanie dyskusyjne z jurorami i dziennikarzami – „Krytycy o sztuce”

* 4–18 grudnia 1981 wystawa indywidualna 11 prac malarskich Jana Dybały – laureata Złotego Medalu, zorganizowana przez BWA w Galerii Art, Bielsko-Biała, pl. ZWM 27


Katalog (skan)

XIX Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska Jesień ’81”, czarno-biały, format 21 x 23 cm, organizatorzy,  jury, fundatorzy nagród, lista laureatów, noty biograficzne i fot. laureatów, spis prac, 70 reprodukcji (cz.-b.), 60 s. + okładka, oprawa miękka, nakład 500 egz.

Projekt okładki – Tadeusz Moskała. Wstęp do katalogu – Agnieszka Panecka.

Zdjęcia – Andrzej Baturo. Montaż katalogu: Anna Leska-Dryja, Wydawca: BWA w Bielsku – Białej.


Bibliografia

Agnieszka Panecka, wstęp, kat. wyst. XIX Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska Jesień ’81”,
1981, str. 6
(w), Choć do wystawy jeszcze daleko… Znamy już laureatów „Jesieni Bielskiej”, „Dziennik Zachodni” 5.08.1981, s. 5
(w), Przyznano medale i wyróżnienia. Laureaci „Bielskiej Jesieni–81”, „Dziennik Zachodni” 8.12.1981, s. 8
Jacek Leszczyński, Wystawa ze znakiem jakości, „Informator Kulturalny Województwa Bielskiego” 1981, nr 12, s. 4-7
Leszek Miłoszowski, Nie czas żałować dyskoteki, „Kronika” 30 X–5 XI 1981, s. 9
„Kronika” 22–28 I 1982, s. 7
(kl), Laureaci Bielskiej Jesieni ’82(!), „Trybuna Robotnicza” 7 XII 1981, s. 4
„Trybuna Robotnicza” 8 XII 1981, s. 4
„Trybuna Robotnicza” 10 XII 1981, s. 4
Ogólnopolska wystawa malarska Bielska Jesień 1962-1987 wystawa laureatów
, wstęp Janina Więckowska-Lazar, Bielsko-Biała 1988, s. [7]

 

 

Podpisy do zdjęć – wystawa 1981

 

1. Okładka katalogu „Bielska Jesień 1981”

2. Jan Dybała, Środowisko II, 1981, olej, płótno, 102 x 142, Złoty medalm Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

3. Stanisław Wójtowicz, Martwa natura z Pepusiem, rybami i turkawką, 1981, olej, płótno, 94 x 74, Srebrny medal, Srebrna Paleta

4. Janina Skolik-Kędziora, Autoportret II, 1981, olej, płótno, 75 x 80, Srebrny medal

5. Marian Michalik, Wielki spektakl, 1981, olej, płótno, 100 x 120, Brązowy medal

6. Jan Nowak, Notatki bielskie II, 1981, akryl, olej, płótno, 75 x 75, Brązowy medal

7. Władysław Szostak, Bociany już odlatują, 1981, olej, płótno, 136 x 94, Brązowy medal

8. Jolanta Jakima-Zerek, Smog, 1981, olej, płótno, 104 x 106, wyróżnienie jury

9. Zdzisław Poskier, 77, 1981, olej, płótno, 98 x 78, wyróżnienie jury

10. Leszek Wieczorek, Dziedzictwo, 1981, akryl, olej, płótno, 111 x 90, wyróżnienie jury

11. Krzysztof Kiwerski Mosty I, 1981, akryl, płótno, 60 x 75, wyróżnienie jury

12. Robert Mroczyński, Metakooperacja, 1981, olej, płótno, 100 x 90,  wyróżnienie jury

13. Janusz Kabrowniczek, Studia nad portretem I, 1981, technika własna, płótno, wyróżnienie jury

14. Jacek Krzysik, Rewaloryzacja, 1981, olej, płótno, 130 x 97,  Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej

15. Andrzej Łabiniec, Głowa króla, 1981, olej, płótno, 70 x 50, Nagroda Honorowa Jury