Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Edycja 1962

1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962

1962


I-szy Przegląd Malarstwa, Grafiki i Rzeźby o charakterze ogólnopolskim

[Wystawa XX-lecia PRL o charakterze ogólnopolskim, Pierwszy Ogólnopolski Przegląd Plastyki]

 

Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział Bielsko-Biała,

Wydział Kultury MRN w Bielsku-Białej

1 – 30 maja 1962, Pawilon Wystawowy ZPAP w Bielsku-Białej

 
Komisarz  – Władysław Szostak


Komitet honorowy:
Władysław Kowalczyk – Z-ca Przew. PMRN
Henryk Józefowicz – Przew. Komisji Kult. i Oświaty
Leon Dołżycki  – Prezes Zarządu Okręgu Katowice
Adolf Elsner – Przew. Kom. Kult. i Oświaty PMRN
Tadeusz Okuljar – Kier. Wydz. Kultury PMRN
Renata Mechowa – Kierownik Ref. Kultury PPRN
Stanisław Oczko – Dyrektor Muzeum Bielskiego
Władysław Czaja – Nacz. Red. Kroniki Beskidzkiej
Marian Jura – Dyr. PLTPI
Władysław Nehrebecki – Dyr. Studia Filmów Rysunkowych
Andrzej Uramowicz – Dyrektor Państw. Teatru Polskiego
Witold Kaczyński – Dyr. Domu Kultury Włókniarza
Tadeusz Bajwoluk – Prezes Zarządu Oddziału ZPAP
Władysław Szostak – Komisarz Wystawy

 

W wystawie wzięło udział 37 malarzy, 34 grafików, 14 rzeźbiarzy

wystawiono: 46 prac malarskich, 17 rzeźb oraz 57 grafik i rysunków

 

Malarstwo:

Apelbaum Majer, Bieniek Ignacy, Berdyszak Jan, Bajońska Krystyna, Brzozowski Jerzy, Chlebowski Stanisław, Dołżycki Leon, Eysmond Tadeusz, Fijałkowski Stanisław, Filipiak Władysław, Grabowski Jan, Grabowski Tadeusz, Jagaciak-Baryłko Eleonora, Kanonowicz Leon, Kasprowicz Maksymilian, Kietlińska Zofia, Kochanowski Mikołaj, Kosińska Janina, Kostecka Barbara, Kraupe Janina, Krawczyk Jerzy, Kunka Lech, Kwaśny Michał, Łubieniewicz Albin, Marek Jan, Markowska Maria, Nowicki Bolesław, Olejnicki Jarosław, Pol Eugeniusz, Późniak Marian, Rybarczyk Jerzy, Strzelbicka-Mazuś Danuta, Szostak Władysław, Taranczewski Wacław, Twarowski Wacław, Witkowski Edward, Wróbel Antoni;


Rzeźba:

Bereś Jerzy, Biłas Antoni, Czerwińska Krystyna, Hajdecki Antoni, Kasznia Benedykt, Krzymańska Anna, Muszkiet Karol, Nowicki Edward, Pinińska-Bereś Maria, Rodzińska Anna, Strzyżyński Stanisław, Wąsikiewicz Ewa, Woch Irena, Wołosewicz Wacław;


Grafika:

Bajwoluk Tadeusz, Baszkowski Jerzy, Biszorski Edward, Brzozowska Danuta, Burkiewicz Franciszek, Górska Krystyna, Grabczyk Stanisław, Grzybowski Ryszard, Guido Reck, Hermanowicz Zofia, Hoffman Mieczysław, Kaja Zbigniew, Kandziora Andrzej, Katzer Stanisław, Kondek Wacław, Kondratski Arkady, Konopka Ewa, Lutomski Zbigniew, Mazuś Wieńczysław, Naruszewicz Izabella, Nowakowski Ryszard, Nyczka Marian, Rojowski Kazimierz, Rosik Eugeniusz, Rózga Leszek, Skulicz Witold, Skurpski Hieronim, Sławiński Kazimierz, Słuszkiewicz Beata, Srzednicki Konrad, Twirbutt Krystyna, Wróblewska Krystyna, Zborowski Czesław, Żukowski Stanisław.

 

85 artystów z różnych Okręgów ZPAP w Polsce nadesłało 120 prac, na wystawie wyeksponowano 46 obrazów, 57 grafik, 17 rzeźb

 

2 maja wykład o malarstwie współczesnym, będący jednocześnie inauguracją cyklu spotkań zatytułowanego „Problemy i formy malarstwa XX wieku”

 

Bielszczanie:

Malarstwo:
Bieniek Ignacy, Grabowski Jan, Kwaśny Michał, Szostak Władysław

Rzeźba:
Wąsikiewicz Ewa

Grafika:
Bajwoluk Tadeusz, Biszorski Edward 

 

Katalog:

I-szy Przegląd Malarstwa, Grafiki i Rzeźby o charakterze ogólnopolskim
Bielska Jesień 1962,  Katalog: miękka okłada + 44 strony, 30 czarno-białych reprodukcji prac. Zdjęcia – Adam Jasiński; wyd. 30 maja 1962; Związek Polskich Artystów Plastyków Oddz. Bielsko-Biała

 

Bibliografia:

Janina Lazarowa – (wstęp), s. kat. wyst. Bielska Jesień 1970 VIII Ogólnopolska wystawa malarstwa, 1,2,3;
Henryk Józefowicz  – s. 4, 5;
(zl), Ambitne plany bielskich plastyków, „Kronika Beskidzka” 6–12 I 1962, s. 1
A. B., Ogólnopolski przegląd, „Kronika Beskidzka” 31 III–6 IV 1962, s. 5
A. B., Plastycy z całej Polski nadsyłają już prace, „Kronika Beskidzka” 14–20 IV 1962, s. 5
Rewelacja bielskiej wiosny 1962. I Ogólnopolski przegląd malarstwa, rzeźby i grafiki w Pawilonie (z członkami ZPAP rozmawiał L. D.), „Kronika Beskidzka” 5–11 V 1962, s. 5
A.B., To idzie młodość…, „Kronika Beskidzka” 9–15 VI 1962, s. 5
„Księga Pamiątkowa Wystaw i Przeglądów ZPAP BB 1962–1974
Ogólnopolska wystawa malarska Bielska Jesień 1962-1987 wystawa laureatów, wstęp Janina Więckowska-Lazar, Bielsko-Biała 1988, s. [6]

 


podpisy do zdjęć - wystawa 1962

 

1. I-wszy Przegląd malarstwa, grafiki i rzeźby o charakterze ogólnopolskim, okładka katalogu, przed poł. 1962

 

2. Jerzy Brzozowski, Pejzaż podmiejski IV, przed poł. 1962, olej, płótno

3. Tadeusz Eysymond, Ślady, przed poł. 1962, enkaustyka

4. Janina Kraupe, Mewy na plaży, przed poł. 1962, olej, płótno

5. Jerzy Krawczyk, Familijne domy,  przed poł. 1962, olej, płótno

6. Marian Poźniak, Zielona Góra, przed poł. 1962, olej, płótno

7. Wacław Taranczewski, Martwa natura ze światkiem, przed poł. 1962, tempera, olej

 

8. Stanisław Grabczyk, Ptasi sejmik, przed poł. 1962, linoryt

9. Mieczysław Hoffman, W rytmie tanecznym, przed poł. 1962, litografia

10. Zbigniew Lutomski, Postać, przed poł. 1962, drzeworyt

11. Leszek Rózga, Zmierzch, przed poł. 1962, akwaforta

12. Witold Skulicz, Kogutek, przed poł. 1962, litografia

 

13. Jerzy Bereś, Głowa, przed poł. 1962,  drewno

14. Maria Pinińska-Bereś, Wojownik, przed poł. 1962, metal