Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Gębska Agnieszka

Urodzona w 1982 roku w Koninie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii prof. Stefana Ficnera w 2007 roku. Stypendystka rezydencji University of Tennessee w Knoxville (USA, 2005), którego efektem była wystawa „Stitch and Bitch” w Ten Ten Gallery w Knoxville. Otrzymała stypendium na odbycie stażu asystenckiego w poznańskiej ASP (2006/2007). W latach 2007–2013 pełniła funkcję asystenta w II pracowni malarstwa poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

Porusza się głównie w obszarze malarstwa. Finalistka 9. Konkursu Gepperta (2009). Autorka wystaw indywidualnych: „Sen o porządku”, prezentowanej w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (2012) oraz „Czynnik ludzki” w Galerii XXI w Warszawie (2013). Uczestniczka wystaw grupowych: wystawy końcoworocznej ASP w Poznaniu (2005, Stara Rzeźnia), prezentacji w programie Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu (2007), 6. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu (2009), pokonkursowej wystawy im. Gepperta w BWA Wrocław (2009) i Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi (2010).

W ostatnich pracach zajmuję się przede wszystkim dużymi założeniami architektury mieszkalnej, ich analizą oraz wpływem, jaki mogą wywierać na jednostkę i grupy społeczne. Są to cykle składające się z wielu elementów – głównie obrazów i rysunków. Prace często mają charakter półprzezroczystych ekranów pokrywających miejskie plany, puste powierzchnie, moduły architektoniczne, powtarzalne, powielone schematy.