Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Goś Jarosław

Uczestnik 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011”.

 

Urodzony w 1983 roku w Lublinie. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Jacka Wojciechowskiego w 2008 roku.

Autor wystawy indywidualnej „Nic nowego” w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu w 2010 roku. Uczestniczył w wystawach zbiorowych: w Galerii Biała w Lublinie (2006),

Galerii „Pod Podłogą” w Lublinie (2007), BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim (2009) oraz w galerii Puławskiego Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach (2010).

 

Są to powieści budujące rozlegle konkretną strukturę pojęć i znaczeń, stwarzających istotną relację pomiędzy rzeczywistością dzieła, a tym, co tę rzeczywistość stwarza. Symbolika elementów kreuje cały szereg skojarzeń emocjonalnych, duchowych, naturalistycznych, ostatecznych. Sprowadzają się one do omawiania, komentowania zaburzonego porządku, gdyż metafizyczny fundament świata rozpada się, a wartości będących wytworem kultury nie mogę już traktować z niewzruszoną powagą, ze względu na ich jawny subiektywizm i relatywizm.

Jest to sztuka szyderczego buntu, zabawy, sennych, przyszłościowo-katastroficznych wizji.

Prowadzę grę z odbiorcą i własnym wewnętrznym światem. Jest to ciągłe dążenie do duchowego zrozumienia i oczyszczenia. Malarstwo jako stały proces samopoznania.