Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Ciecierski Tomasz

Maluję zadając pytania:

czym jest malarstwo,

czym jest obraz;

co jest jeszcze malarstwem, obrazem, a co już nim nie jest.

Bo malarstwo ma w sobie tajemnice.