Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Mlącki Dariusz

Urodzony w 1963 roku w Mińsku Mazowieckim. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowniach profesorów: Tadeusza Dominika, Zbigniewa Gostomskiego i Ryszarda Winiarskiego (1990).
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (2008); Fundacji Kultury Polskiej (1999); Fundacji Kultury (1997); Fundacji Stefana Batorego (1993) i Fundacji Egit (1991). Uczestnik rezydencji artystycznej Broadway Gallery w Nowym Jorku (USA, 2012). Obecnie doktorant Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Laureat Grand Prix w wystawie „Obraz roku” organizowanej przez ZPAP w Warszawie (2009). Uczestnik Biennale Sztuki Współczesnej Creativiti, Verona (Włochy, 2014). Brał udział w konkursie na projekt wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji (2015). Nowojorski „New York Art Magazin” poświęcił artyście artykuł (2014), a także promował jego twórczość w nowojorskich galeriach: Zach Feuer (2014) i Broadway Gallery (2013).
Autor ponad 40 wystaw indywidualnych, uczestnik ponad 70 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Ostatnie wystawy indywidualne w Galerii Korekta w Warszawie: „Telewizory” (2015), „Pamięć emocji” (2014), „Prezentacja twórczości”, Galeria Gotycka, Szczecin (2013); „Pejzaż Wnętrze – Zewnętrze”, Otwarta Pracownia, Kraków (2011).