Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Mirga-Tas Małgorzata

Urodzona w 1978 roku w Zakopanem. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Józefa Sękowskiego (2004). Ukończyła zakopiańskie liceum plastyczne im. Antoniego Kenara. Stypendystka rządu amerykańskiego
– International Visitor Leadership Program na temat „Promoting Social Good Through the Arts” (USA, 2015); uczestniczka międzynarodowego Romskiego Pleneru Rzeźbiarskiego, Muzeum Romskiej Kultury, Brno (Czechy, 2012). Wykładowczyni na niestacjonarnych studiach pedagogicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Autorka wystawy pt. „Dialogi Wakeripen” w Galerii Sztuki „Jatki”, BWA Sokół, Nowy Targ (2011) oraz „Zalikierdo Drom/Przerwana Podróż” (razem z Krzysztofem Gilem i Marcinem Tasem) w Domu Artysty Plastyka w Warszawie (2014).
Artystka angażuje się w różne projekty społeczne i artystyczne przeciwdziałające wykluczeniu i dyskryminacji rasowej, ksenofobii.
Bierze udział w konferencjach, projektach dotyczących społeczności romskiej.