Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Koprowski Mirosław

Urodzony w 1974 roku w Łodzi. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru (1998–2002) oraz na Wydziale Grafiki i Malarstwa (2002–2005); dyplom z malarstwa i rzeźby (2005). Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, papieru czerpanego i rzeźby. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Janusza Antoszczyka w Katedrze Komunikacji Wizualnej  na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Gitarzysta, współzałożyciel zespołu Polytheria. Od 1997 roku uprawia wspinaczkę górską, głównie w Tatrach; jest współautorem kilku nowych dróg i kombinacji wspinaczkowych w Tatrach polskich i słowackich.