Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Korol Piotr

Urodzony w 1975 roku w Lublinie. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Adama Styki i dr. hab. Tomasza Zawadzkiego (2011). Od 2001 roku pracuje na macierzystej uczelni, obecnie jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa II na Wydziale Artystycznym UMCS. Od 2011 roku jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Lublinie. Zajmuje się malarstwem.

Laureat I Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Nagrody Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS w Konkursie Malarstwa i Rzeźby „Autograf 2003”( Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2003).

W 2005 roku otrzymał dwa wyróżnienia honorowe: Fundacji im. Franciszki Eibisch oraz wyróżnienia w konkursie „Autograf 2005”; finalista 7. Konkursu Gepperta w BWA Awangarda (Wrocław, 2005). Jest laureatem Nagrody Specjalnej w 5. Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych w Pieńkowie (2006), a także wyróżnienia Prezesa ZPAP na II Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-Art 2009”.

Autor wystaw indywidualnych.: w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, (Lublin, 2002), Galerii 3 a (Warszawa, 2003), Galerii Test (Warszawa, 2006), Muzeum Chełmskim (Chełm, 2006), Galerii Labirynt 2 (Lublin, 2007), Galerii KONT (Lublin, 2010), Galerii Otwarta Pracownia (Kraków, 2012) oraz Galerii Rogatka (Radom, 2012). Brał udział w 25 wystawach zbiorowych.

 

 

Wynikiem moich obserwacji natury były rozważania związane z grawitacją, które z kolei stały się decydującym impulsem do pojawienia się koncepcji ‘Obrazów grawitacyjnych’. Realizując ten projekt, stosuję cykliczny zabieg malarski, polegający na wielokrotnym zanurzaniu obrazu w farbie, umożliwiający – dzięki sile grawitacji – utworzenie zacieków z farby równolegle do płaszczyzny obrazu. Wielomiesięczna praca nad każdym z obrazów, to ciągłe zmaganie się z materią farby oraz badanie relacji między przypadkiem a tym co zaplanowane. Codzienny rytm powstawania kolejnych Obrazów grawitacyjnych wywołuje poczucie uczestniczenia w jakimś niezwykłym rytuale, żywym i pulsującym, a jednocześnie pełnym kontemplacji i skupienia.